CİNSEL İSTİSMAR

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/5-20 E.N , 2011/59 K.N.
CİNSEL İSTİSMAR
Cinsel istismar suçundan sanık T….. F….. P….’ın katılanlardan E.. P….’a yönelik eylemi nedeniyle TCY’nın 103/1-3. madde ve fıkraları uyarınca 6 yıl hapis, katılan SE.. P….’a yönelik eylemi nedeniyle de TCY’nın 103/1-3-4-6 ve 43. maddeleri uyarınca 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … “5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddesinde öngörülen cezanın miktarı da gözetilerek, suçun sonucunda mağdurelerin beden ve ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediğinin Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan görüş alınarak saptanması gerekirken, K…… Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan 31.07.2008 ve 29.12.2008 günlü raporlar ile yetinilerek yazılı şekillerde hükümler kurulması… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.