CİNSEL İSTİSMAR, ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/5-23 E.N , 2011/23 K.N.
15 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar suçundan sanık A… K…..’ın 5237 sayılı TCY’nın 103/1-6, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, …”5237 sayılı TCK’nun 103/1. maddesiyle temel ceza belirlendikten sonra 103/6. maddesi ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması sonuç cezaya müessir bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır” eleştirisiyle onanmasına karar verilmiştir…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.