CİNSEL İSTİSMAR, ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/5-23 E.N , 2011/23 K.N.
15 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar suçundan sanık A… K…..’ın 5237 sayılı TCY’nın 103/1-6, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, …”5237 sayılı TCK’nun 103/1. maddesiyle temel ceza belirlendikten sonra 103/6. maddesi ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması sonuç cezaya müessir bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır” eleştirisiyle onanmasına karar verilmiştir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın