CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİNİN KAYDA ALINMASININ DELİL DEĞERİ…

Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Esas Numarası: 2012/5.MD-1270
Karar Numarası: 2013/248

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİNİN KAYDA ALINMASININ DELİL DEĞERİ
YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA
HUKUKEN GEÇERLİ NİTELİKTE DELİL
HABERLEŞME HÜRRİYETİ VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

Sanıklar, … İcra Hakimi A… ve turizmci N… ‘in Ağustos-Eylül 2006 tarihlerinde, … 3. İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş olan bir kararın tashihi karar yoluyla bozulmasını sağlayacaklarını söyleyerek katılan M… ‘den yarar sağladıklarından bahisle 5237 sayılı TCK’nun 37. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 255/1. maddesinde düzenlenmiş olan yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda Yargıtay 5. Ceza Dairesince 07.04.2010 gün ve 3-2 sayı ile; sanıkların beraatlarına karar verilmiştir.

http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=16918

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.