ÇELİK DÖVMELER – KAPALI KALIPTA – GENEL TEKNİK TESLİM ŞARTLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 10254)

Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28433

ÇELİK DÖVMELER – KAPALI KALIPTA – GENEL TEKNİK TESLİM ŞARTLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 10254)

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/24)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 10254 “Çelik Dövmeler – Kapalı Kalıpta – Genel Teknik Teslim Şartları” standardı, imalat ve satış safhalarında mecburi standard olarak zorunlu uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 10254 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

Bu standard, kapalı kalıp çelik dövmelerin genel teslim şartlarını kapsar. Bu dövmeler, bir kalıpta uygun bir sıcaklıkta (sıcak veya ılık) ısıtılan mamûlün üzerine vurularak veya basınçla imal edilir ve şekillendirme işleminde malzeme, kalıbın şeklini alır. Sıcak ekstrüzyonlar ve ters dövmeler gibi benzeri mamuller de işlemin parçası gibi telakki edilir.

Bu standard aynı zamanda, yüzey kalitesini iyileştirmek veya daha kesin boyut hassasiyeti elde etmek amacıyla yüzeyleri soğuk şekillendirme veya zımba ile kesme yoluyla kısmî olarak işleme tâbi tutulduğunda kapalı kalıp dövmelere de uygulanır.

Bu standard, açık kalıp dövmelere uygulanmaz; bu işlemde takım, imal edilecek parçanın tamamını kaplamaz.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standart kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standart, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.