Tüzük

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

            Dayandığı Kanunun Tarihi             : 7/11/1982, No : 2709                                                                    ... Devamını Oku

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

  BİRİNCİ KISIM Askerî Yargıtayın Kuruluşu, Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri   BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Genel İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 – (Değişik:RG-5/10/2012-28432) 27/6/1972 tarih ve 1600 sayılı Askerî... Devamını Oku

AYAKKABI MURAKABE NİZAMNAMESİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 11.3.1958,  No : 4/10086 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 10.6.1930,  No : 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 15.5.1958,  No : 9907 Yayımlandığı Düsturun... Devamını Oku