Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri

31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.

Tarih 22/07/2011 Sayı VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs – 10 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48 Konusu : 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 22/07/2011 Sayısı : VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs... Devamı

Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

Tarih 22/07/2011 Sayı VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47 Konusu : Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 22.07.2011 Sayısı : VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1 İlgili olduğu... Devamı

2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.

Tarih 25/04/2011 Sayı VUK-46/2011-4/ Beyanname Verme Süresinin Uzatılması-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /46 Konusu : 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 25/04/2011 Sayısı : VUK-46/2011-4/ Beyanname Verme Süresinin Uzatılması-1 İlgili olduğu maddeler : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu... Devamı

Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında

Tarih 01/03/2011 Sayı VUK-45/2011-3/Mücbir sebep-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /45 Konusu : Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında Tarihi : 01/03/2011 Sayısı : VUK-45/2011-3/Mücbir sebep-1 İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi... Devamı

31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarih 01/02/2011 Sayı VUK – 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs – 9 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44 Konusu : 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 01/02/2011 Sayısı : VUK – 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs... Devamı

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin Danıştay Kararları

Tarih 07/01/2011 Sayı VUK-43/2011-1/Matbaa işletmecilerinin düzenledikleri bilgi formu-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 43   Konusu : Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin Danıştay... Devamı

Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması

Tarih 12/11/2010 Sayı VUK-42/2010-1/ Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 42   Konusu : Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması Tarihi : 12/11/2010 Sayısı : VUK-42/2010-1/ Beyanname Verme... Devamı

Bandrolü Ürün İzleme Sisteminin Uygulaması Hakkında

Tarih Sayı ÜİS/ 2010 -IV Kapsam T.C. MALİYEBAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ SİRKÜLERİ/4 Konusu : Bandrolü Ürün İzleme Sisteminin Uygulaması Tarihi : …. / … /2010 Sayısı : ÜİS/ 2010 -IV İlgili Olduğu Madde : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 257/ 6   1.Giriş Bilindiği üzere,... Devamı

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin.

Tarih 12/05/2009 Sayı VUK-41/2009-3/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 41   Konusu :Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Tarihi : 12/05/2009 Sayısı : VUK-41/2009-3/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-1 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Madde 281, Madde 285     1- Giriş 5838 Sayılı... Devamı

Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin.

Tarih 16/02/2009 Sayı VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2 , Katılım Payı -1 Kapsam  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU :   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40   Konusu                                : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi,... Devamı