Diğer Vergi Kanunları Sirkülerleri

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında

Tarih 03/03/2010 Sayı 5084-2/2010-1/ Aylık Muhtasar Beyanname Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 2   Konusu                                         :5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama... Devamı

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında

Tarih 19/03/2009 Sayı 5084-1/2009-1/ Aylık Muhtasar Beyanname Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 1   Konusu                                         :5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama... Devamı

Yurt dışı çıkış harcı konusunda düzenlemeler ve değişiklikler

Tarih 03/04/2006 Sayı YDÇH-2/2006-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/2 Konusu : Yurt dışı çıkış harcı Tarihi : 03/04/2006 Sayısı : YDÇH-2/2006-1 İlgili olduğu kanunlar : 4705 sayılı Kanun 1 – Giriş 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177... Devamı

Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlar hakkında

Tarih 15/04/2004 Sayı YDÇH-1/2004-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/1 Konusu : Yurt dışı çıkış harcı Tarihi : 15.04.2004 Sayısı : YDÇH-1/2004-1 İlgili olduğu kanunlar : 4705 sayılı Kanun 1 – Giriş Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlar... Devamı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/3   Konusu                                   : Dövize endeksli kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasına ilişkin açıklamalar Tarihi                                     :... Devamı

Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili kaynak kullanımını destekleme fonuna ilişkin açıklamalar

Tarih 08/06/2007 Sayı KKDF-2/2007-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/2 Konusu :Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi karşısındaki durumu. Tarihi : Sayısı : KKDF-2/2007-2 İlgili Düzenlemeler :12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak... Devamı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda gönderilmesi hakkında

Tarih 12/03/2007 Sayı KKDF-1/2007-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda gönderilmesi. Tarihi : 12.03.2007 Sayısı : KKDF-1/2007-1 İlgili Düzenlemeler :12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin... Devamı

1.1.2004 tarihi itibariyle bazı işlemlerden alınan eğitim katkı payı uygulamasına son verilmesi ve 4481 sayılı Kanunun özel işlem vergisiyle ilgili 9 uncu maddesi hükmünün uygulama süresinin sona ermesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tarih 29/01/2004 Sayı EKP-1/2004-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü EĞİTİM KATKI PAYI SİRKÜLERİ/1 Konusu : Eğitim katkı payı ve özel işlem vergisi. Tarihi : 29. 01. 2004 Sayısı : EKP-1/ 2004-1 İlgili olduğu maddeler : 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi. 1 – Giriş 1.1.2004 tarihi itibariyle... Devamı

SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ 3

Tarih 01/09/2010 Sayı 3218 SBK-3 /2010-3/ Ücretler Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 3 Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı Tarihi : 01/09/2010 Sayısı : 3218 SBK-3 /2010-3/ Ücretler İlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde... Devamı

SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ 2

Tarih 05/07/2010 Sayı 3218 SBK-2 /2010-2 / Ücretler Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması Tarihi : 05/07/2010 Sayısı : 3218 SBK-2 /2010-2 / Ücretler İlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde 3 İlgili olduğu kazanç türleri :... Devamı