Diğer Vergi Kanunları Özelgeleri

Türkiye’de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması gerekip gerekmediği hakkında

Tarih 25/11/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Konu  : KKDF   …………….. KALKINMA BANKASI... Devamını Oku

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması ve kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar bu kesintilerin beyan edilerek ödenmesi gerektiği hakkında…

Tarih 26/10/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 Kapsam  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı                                                         Sayı ... Devamını Oku

donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında….

Tarih 07/09/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı                                                         SAYI  :... Devamını Oku

Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Tarih 29/07/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/ Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/ Konu   :... Devamını Oku