Kanun

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585                                                                                  Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve... Devamı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585                                                                                  Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve... Devamı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN              Kanun No. 6222                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve... Devamı

VERGİ BARIŞI KANUNU

  Kanun Numarası             : 4811 Kabul Tarihi                    : 25/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 27/2/2003  Sayı : 25033 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5   Cilt : 42       Kapsam Madde 1 – 1. Bu Kanun hükümleri; a) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi... Devamı

ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR – YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                  : 2841 Kabul Tarihi                         : 16/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 18/6/1983   Sayı : 18081 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 400   BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar   Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma... Devamı

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                : 7472 Kabul Tarihi                       : 6/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 13/5/1960   Sayı : 10504 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 3   Cilt : 41   Sayfa : 1101     Bu Kanun ile ilgili tüzük için,”Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine... Devamı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

  Kanun Numarası            : 6964 Kabul Tarihi                   : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 23/5/1957  Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 3   Cilt : 38   Sayfa : 1226   * * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Odaların kuruluş amacı ve... Devamı

ZEYTİNCİLİĞİN ISLÂHI VE YABANİLERiNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN

  Kanun Numarası                 : 6777 Kabul Tarihi                        : 9/7/1956 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 14/7/1956   Sayı : 9358 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 3   Cilt : 37   Sayfa : 1876   Madde 1 – Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia... Devamı

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası             : 3573 Kabul Tarihi                    : 26/1/1939 Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 7/2/1939   Sayı : 4126 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 20   Sayfa : 174   Madde 1 – Alelümum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve toplanma ve sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme suretile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis ve... Devamı

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                  : 1453 Kabul Tarihi                         : 18/5/1929 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 30/6/1929   Sayı : 1229 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 3   Cilt : 10   Sayfa : 634   Madde 1 – (Mülga: 27/7/1967 – 926/208 md.)              Madde 2 – Milli Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlariyle... Devamı