Günün İçtihadı

AVUKATIN DURUŞMA DÜZENİNE AYKIRI HAREKETİ, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ SONRASI AYAĞA KALKMAMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS : 2016/9-257 KARAR : 2017/926 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (İlk Derece) TARİHİ : 23/10/2015 NUMARASI : 2015/1 – 2015/2 DAVACI : Ç.Ö. vekili Av. H.H. DAVALI : Maliye Hazinesi vekilleri Av. S.S. – Av. H.S. İHBAR OLUNAN : A.Y. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla... Devamı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI / YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARLAR

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  2017/270 E.  2017/1704 K. MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kişisel İlişkinin Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, kişisel ilişkinin kaldırılmasına ilişkindir. Çocukla kişisel ilişki... Devamı

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDA ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas No : 2017/1189 Karar No : 2017/2913 Karşılıksız çek düzenleme suçundan şüpheli İ… hakkında yürütülen soruşturma evresi sonucunda; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 27/09/2016 tarihli, 2016/65374 soruşturma ve 2016/38978 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulüne ilişkin Bursa 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ nin 03/11/2016tarihli ve... Devamı

TRAFİK KAZASINDA BELEDİYEYE YOL KURUSU VERİLMESİ, ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/16059 KARAR NO : 2016/12149 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı görevsizlik nedeniyle davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili; müvekkilinin motosiklet ile 28/11/2014 tarihinde seyir halinde... Devamı

TRAFİK KAZASINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, DAVA TARİHİ, TEMERRÜT TARİHİ AYRIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2014/14908 E. 2016/11820 K. MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, 25/09/2009 tarihinde davalıya trafik sigortalı …plaka... Devamı

BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAZ KURALININ İSTİSNASI, KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2017/5161 KARAR NO : 2017/9019 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 04/06/2015 gün ve 2015/8047 Esas – 2015/9512 Karar sayılı ilama karşı... Devamı

İNFAZ EDİLMİŞ HÜKÜMLER HAKKINDA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILABİLECEĞİ

YARGITAY 14. Ceza Dairesi Esas No : 2016/946 Karar No : 2016/2097 Tebliğname No : KYB – 2015/398620 Hırsızlık ve hürriyeti tahdit suçlarından sanık H…’nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491/ilk, 179/2-son ve 59 (iki kez) maddeleri uyarınca 2 sene 6 ay hapis ve 29.800,00 Türk Lirası ağır para cezaları ile cezalandırılmasına dair Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.05.1987 tarihli ve 1986/212 Esas,... Devamı

İCRA CEZA SUÇLARININ UZLAŞMAYA TABİ OLDUĞU

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS NO:2015/30876 KARAR NO:2017/2523 KARAR TARİHİ:22.03.2017 Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler... Devamı

İŞTİRAK NAFAKASINA HANGİ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2016/3762 KARAR NO : 2016/7343 Taraflar arasındaki nafaka artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı... Devamı

YENİ ARAMA MOTORUMUZ

Değerli kararara.com ailesi, Her bulduğumuz fırsatta, siz değerli üyelerimize nasıl daha fazla faydalı olabileceğimizi düşünerek, sitemizde gerekli yazılım ve arayüz güncellemesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, sitemiz ana sayfasında bir arayüz ve yazılım güncellemesine gittik. Bu güncelleme ile, Yargıtay, Danıştay, AİHM, Anayasa Mahkemesi, Mevzuat, Forum, Blog ve Tüm Web’de ayrı ayrı... Devamı