ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Ocak 2015 PAZARTESİ

26 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29248
YÖNETMELİK
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 16/4/2011 tarihli ve 27907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı diller ile Türkçe’yi öğretmek, talep edilen dillerde kurslar açmak, bunların öğretim yöntemleriüzerinde araştırma yapmak, yeni yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalar ve uygulamalar yapmak,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Türkiye’de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak,”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/4/2011 27907

 

Bir Cevap Yazın