BOŞANMA

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-704 E.N , 2011/55 K.N.
Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;  (“…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, eşini evde istemediği ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.