BOŞANMA, NAFAKANIN KALDIRILMASI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-680 E.N , 2011/39 K.N.
(…Davacı dava dilekçesinde delillerini bildirmiştir. Davacı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmiştir. Davacının, tanıkları dinlenmeden ve dayandığı dava dosyası getirtilmeden, tüm deliller birlikte değerlendirilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.