Boşanma, Nafaka, Ziynet Eşyalarının İadesi… (6100 S. HMK md. 240 vd)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2010/15046 E 2011/16097 K
…Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararları ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir. Mahkemece davacı tanıklarının dinlenmesi konusunda kesin süre verilmişse de; tanık dinleme giderlerinin miktarı ara kararında açıkça gösterilip bildirilmemiştir. Tarafın tanığını duruşmaya getirme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının bildirdiği tanıklarının duruşmaya usulünce çağrılıp, dinlenilme işlemi yapılmadan, eksik incelemeyle hüküm oluşturulması  (6100 S. HMK. md. 240 vd.  HUMK. md. 253 vd) usul ve yasaya aykırı olup ; bozmayı gerektirmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.