Boşanma, Nafaka, Temyiz Harcı ve Giderlerinin Ödenmemesi… (6100 S. HMK geçici 3. maddesi)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2011/18699 E. 2011/17881 K.
…Davalı koca tarafından ihtara rağmen temyiz harcı ve giderleri ödenmemiştir. Bu durumda 6100 sayılı Hukuk  Muhakemeleri  Kanununun geçici 3. maddesi gözetilerek yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri  Kanununun 434/3. maddesi uyarınca davalı kocanın temyiz talebiyle ilgili bir karar verilip, bu kararın davalı kocaya tebliği ile yasal süre beklendikten sonra dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi gerekir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.