Boşanma, Nafaka, Temyiz Harcı ve Giderlerinin Ödenmemesi… (6100 S. HMK geçici 3. maddesi)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2011/18699 E. 2011/17881 K.
…Davalı koca tarafından ihtara rağmen temyiz harcı ve giderleri ödenmemiştir. Bu durumda 6100 sayılı Hukuk  Muhakemeleri  Kanununun geçici 3. maddesi gözetilerek yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri  Kanununun 434/3. maddesi uyarınca davalı kocanın temyiz talebiyle ilgili bir karar verilip, bu kararın davalı kocaya tebliği ile yasal süre beklendikten sonra dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi gerekir…Devamı…

Bir Cevap Yazın