BOŞANMA, KADININ RIZASI OLMADAN BOZDURULAN TAKILARIN İADESİ GEREKTİĞİ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/21149
KARAR: 2014/1841

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı tarafından, reddedilen eşya ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-davalı kadın, dava dilekçesine ekli listede ve yargılama aşamasında 08/06/2009 tarihinde sunduğu dilekçede cins, adet ve miktarlarını belirttiği ziynet eşyalarının aynen, mümkün olmadığı takdirde ise 11.530 TL. bedeline hükmedilmesini talep etmiştir. Yapılan yargılama, toplanan deliller ve özellikle davalı-davacı koca ile tanık olarak dinlenilen annesinin 26/10/2009 tarihli beyanlarından, 1 adet orta boy kolluk, l adet ince boy kolluk, 2 adet taşlı yüzük ve 1 adet hediyelik kalpli kolyenin davacı- davalı kadının rızası dışında hastane masrafları için harcandığı anlaşılmış ve bu ziynetler yönünden ziynet alacağı kanıtlanmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında 1adet orta boy kolluk, 1 adet ince boy kolluk, 2 adet taşlı yüzük ve 1 adet hediyelik kalpli kolyenin aynen, olmadığı takdirde bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentle gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.04.02.2014 (Salı)

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 8:43 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 200


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.