Boşanma, Geçersiz Tebligat… (6100 S. HMK 27. maddesi)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2011/13454 E.  2011/18116 K.
…Taraflar arasında daha önce görülerek davacı kocanın feragatiyle sonuçlanmış olan Sapanca Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2008/157 esas  ve 2009/49 karar sayılı dosyasında davalı kadın adresini beyan etmiştir. Davalı kadının Sapanca Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinde mevcut adresi temyiz incelemesine konu bu dava dosyası için geçerli bir tebligat adresi  haline gelmemiştir. Kaldı ki, bu adres Merkezi Adres Kayıt Sisteminde de davalı kadının yerleşim yeri adresi olarak da kayıtlı değildir. Geçerli olmayan bir adrese Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince bu şekilde tebligat yapılması ve  yapılan tebligatın geçerli sayılması mümkün değildir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.