BOŞANMA, EŞİNİ ANLAŞMALI BOŞANMAYA ZORLAYAN VE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA, KUSURLULUK

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/21251
KARAR: 2014/4077

Taraflar arasındaki "karşılıklı boşanma" davalarının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar ve tedbir nafakasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının tedbir nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş vc bu kusur belirlemesine göre davalı-davacı kadının tazminat talepleri reddedilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delilerden mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davacı-davalı kocanın güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, eşini anlaşmalı boşanmaya zorladığı ve bunu kabul etmeyen eşine şiddet uyguladığı, evden ayrıldığı, müşterek konutun giderlerini karşılamamak suretiyle eşini ortak konuttan ayrılmaya zorladığı, buna karşılık davalı- davacı kadının eşine hakaret ettiği ve 27.12.2010 tarihli tartışma sonrası davacı-davalı kocanın babasını arayarak "oğlun eve gelmesin" dediği, boşanmaya neden olan olaylarda davacı- davalı kocanın daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı- davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve davalı-karşı davacı kadının tazminat isteklerinin reddi yönünden BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.27.02.2014 (Prş.)

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 8:52 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 67


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.