Boşanma, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Hükümdeki Maddi Hatalar (6100 S. HMK 370/2. md)

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2011/793 E 2011/4779 K
…Davacı vekili, vekil edeni ile davalının evlilik birliği içerisinde edindikleri malların belirlenecek bedellerinin yarı oranındaki miktarının dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini istemiş, yargılamanın devamında delillerin bir bölümü toplandıktan sonra davacı tarafından 7.9.2010 tarihli kimlik tespiti yapılarak düzenlenmiş davadan feragat isteğini içeren dilekçe nedeniyle; mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hükmün harçlara ilişkin bölümü bakımından davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.