BOŞANMA, DÜĞÜNDE TAKILAN ÇEYREK ALTINLARIN DURUMU, İSPAT

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/21383
KARAR: 2014/3933

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından; kadının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-davalı kadın düğünde takılan 60 adet çeyrek altın karşılığı 9552 TL ve 2000 TL nakit paranın davalı-davacı kocadan tahsilini talep etmiştir. Davacı-davalı kadın çeyrek altınların sayısı ve paranın miktarını ispat edememiş, davalı koca ise toplan 48 adet çeyrek altın ve 980 TL nakit para takıldığını ve düğünden sonra harcandığını beyan etmiştir. Mahkemece 48 çeyrek altının dava tarihi itibariyle değeri ve 980 TL’nin nakit paranın davalı-davacı kocadan, alınmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde çeyrek altınların tamamına yönelik talebin kabul edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.02.2014(Çrş.)

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Sal Mar 17, 2015 8:45 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 35


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.