BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2009/18786 E.N , 2010/1172 K.N.
BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET
HUMK.nun 298.maddesi hükmü gereğince senet metninin ön kısmında yapılan değişikliklerin hüküm ifade edebilmesi keşidecinin onayına bağlıdır. TTK.nun 688/5.maddesi gereğince bir senedin bono vasfına haiz olabilmesi için diğer şartların yanı sıra kime veya kimin emrine ödenecekse onun adını ve soyadını ihtiva etmesi gerekir. Somut olayımızda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takibe dayanak teşkil eden bonoda önce lehdar olarak keşideci Y… K… ismi yazılı iken adın üstü çizilerek sonradan S… K…yazılarak takibe konulduğu üzerinde keşideci parafının olmadığı görülmektedir… DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.