BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2002/36

Karar Sayısı : 2005/84

Karar Günü : 23.11.2005

R.G. Tarih-Sayı :Tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen ek 3. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2000/12 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2000/12 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 23.11.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.