BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı   : 2004/19

Karar Sayısı   : 2008/71

Karar Günü    : 6.3.2008

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Birleştirme)

BİRLEŞTİRME KARARI

1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesine 2.1.2003 günlü, 4778 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle eklenen fıkranın iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2004/72 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2004/72 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 6.3.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.