Birleşmiş Milletler Uzmanlar Havuzu

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Havuzu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne bağlı alt birimlerde (subsidiary organs) yapılacak görevlendirmelerde yararlanılmak üzere BM tarafından bir “Uzmanlar Havuzu” (Roster of Experts) oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

Uzmanlar Havuzu’ndan, ilgili BMGK kararları uyarınca Konsey’e bağlı olarak tesis edilen yaptırım komitelerinin çalışmalarına katkıda bulunan panellere (expert panels) atanacak uzmanların belirlenmesinde yararlanılmaktadır.

 

Bu bağlamda BM tarafından üye ülkelerden, söz konusu Havuz için aşağıdaki konularda tecrübe sahibi adaylar göstermeleri talep edilmektedir;

 

 • Sınır kontrolü
 • Silahlı çatışmalarda çocuklar
 • Konvansiyonel silahlar
 • Terörle mücadele
 • Finans
 • Cinsiyet konuları
 • İnsani konular/İnsan hakları
 • Uluslararası Hukuk
 • Yargı (ceza/adli kovuşturma)
 • Hukuki yaptırım
 • Narkotik
 • Doğal kaynaklar
 • Korsanlık
 • Bölgesel konular (Doğu ve Batı Afrika, Sahel, Orta Doğu ve Batı Asya, Kuzeydoğu Asya)
 • Ulaştırma
 • Kitle imha silahları/Yayılmanın önlenmesi

 

Söz konusu uzman görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.un.org/sc/committees/expertroster/index.htm internet adresinden ulaşılabilmekte olup, adayların özgeçmişleri ve iletişim bilgilerinin BM Siyasi İşler Bölümü Güvenlik Konseyi İşleri Birimi’ne iletilmek üzere, expertroster@un.org e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

2015 Uluslararası Işık Yılı hk.

Türkiye Milli Komisyonu’ndan alınan yazıda edinilen bilgilere göre, UNESCO’nun 37.Genel Konferansı Doğa Bilimleri Komisyonunda alınan karar doğrultusunda 2015’in “Uluslararası Işık Yılı” ilan edilmesi benimsenmiş, öneri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 68.Oturumunda da kabul edilerek, 2015 “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edildiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda UNESCO’nun yıl boyunca ulusal ve bölgesel seviyede gerçekleştirilecek ışık bilim ve teknolojisi etkinlikleri teşvikinde etkin rol oynaması tavsiye edilmiştir. “2015 Uluslararası Işık Yılı” görme teknolojilerinin insan hayatındaki önemi ve toplum kalkınmasındaki rolünün farkına varılması, ışık bilim teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi sorunlara dikkat çekmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulamak, ışık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence, kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu, ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve refahının arttırılması konularında farkındalık oluşturulması amacındadır.

2015 yılının “Uluslararası Işık Yılı” olarak belirlenmesinin arka planında, İbn-ül-Haytham’ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Augustin-Jean Fresnel’in 1815 yılında ışığın dalga olduğu kavramını ortaya koyması, James Clerk Maxwell’in 1865’te ışığın elektromanyetik yayılma teorisini ileri sürmesi, Albert Einstein’ın 1915’te izafiyet teorisini geliştirmesi ve 1965’te Aron Allan Penzias ve Robert Wilson’un kozmik mikrodalga arka plan ışımasını keşfi gibi bilim tarihinde bir seri önemli kilometre taşının bulunması ve bunların insanlığa yaptığı olumlu katkılar vardır.

“Uluslararası Işık Yılı” ilanının, ışık konusundaki bilim teknolojilerinin insanlığın geleceği ve toplumun kalkınmasındaki önemi hakkında küresel farkındalığın artmasına yönelik eğitsel ve kapasite geliştirme aktivitelerinin düzenlenmesi için büyük bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere www.light2015.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Anılan yıldönümü ilanı kapsamında ışığın enerji (özellikle solar enerji) üretimi, ekonomi, çevre ve iletişime etkisi düşünülerek, lazer, dünya ışık kaynakları, doğadaki ışık, kültür ve sanat ve yaşamda ışık başlıkları üzerinde durulmaktadır.

UNESCO, üye devletleri “Uluslararası Işık Yılı” ile ilgili farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, ışık bilim ve teknolojisi konularında ulusal kapasitelerini güçlendirmeleri kapsamında teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizdeki üniversitelerin ışık bilim ve teknolojileri konularında eğitim veren başta Fen, Tıp, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri olmak üzere ilgili bütün birimlerine “Uluslararası Işık Yılı” ilanının duyurulması ile ışık bilimleri alanında akademik çalışmalarına teşvik edilmesi gerekmektedir.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.