Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak bir yasa hükmü hakkında davanın yanlarından birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989/ 27

Karar Sayısı : 1989/ 40

Karar Günü : 27.9.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak bir yasa hükmü hakkında davanın yanlarından birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda karşı yanın bu konudaki savunmasını alarak itiraz yoluna başvurması 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi gereğidir.

Oysa itiraz yoluna başvuran Mahkeme, davacının Anayasaya aykırılık savı hakkında davalı idarenin savunmasını sormadan belge örneklerini göndermiştir.

Bu eksiklik nedeniyle 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE; Yılmaz ALİEFENDİOĞLU’nun ” Anayasa’ya aykırılığı içeren dava dilekçesi davalı idareye tebliğ ve davalı idarece süresinde savunma verilmemiş olduğundan dosya tamam sayılarak işin esasına geçilmesi gerektiği” yolundaki karşıoyu ve oyçokluğuyla,

27.9.1989 gününde karar verildi.

 

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Oğuz AKDOĞANLI

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.