BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2015 PAZAR

25 Ocak 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29247
YÖNETMELİK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÖn Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 (1) Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyoçalışmalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde; klinik, uygulama ve yarıyıl içi etkinlikleri dahil devam zorunluluğu aranmaz; ancak tekrar alınan dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonuçalışma/sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar edilen derslerin daha önceki dönemlerde alınan notları geçersizdir.Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.

(3) Dönem içerisinde alınan raporlar devamdan sayılmaz.

(4) Rektörlük/dekanlık/müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse devam etmiş sayılırlar.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tekrar edilmesi gereken devam zorunluluğu olan dersler birbirleriyle çakışırsa, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/1/2013 28527
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/4/2013 28618
2- 28/9/2014 29133

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.