Bertuzzi – Fransa Davası…

AİHM
BERTUZZİ / FRANSA

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ

İçtihat Metni

BERTUZZİ / FRANSA

Başvuru No: 36378/97

Karar Tarihi: 13 Şubat 2003

Başvuru sahibi Remi Bertuzzi Fransa vatandaşıdır, 1951 doğumludur ve Saint-Laurent’da (Vosges) ikamet etmektedir. Kendisini bir adli davada doğru temsil etmemekle suçladığı avukatı T.’ye karşı zarar-tazminat davası açmış, Metz Asliye Hukuk Mahkemesine adli yardım talebini içeren başvuruda bulunmuştur. 01 Haziran 1995’te kendisine topyekün hukuki yardım uygun görülmüştür. Baro başkanı tarafından tayin edilen üç avukat, suçlamanın yöneltildiği avukatla kişisel ilişkileri olduğu gerekçesiyle Kasım 1995 tarihinde görevlerinin iptalini talep etmişlerdir. 23 Kasım 1995 tarihinde, kendisine dördüncü bir avukatın görevlendirilmesi için adli yardım bürosu başkanından talepte bulunmuştur. Adli yardım bürosu katibi bu talep yazısını baro yönetim kurulu üyesi bir avukata göndermiş ve adli yardım bürosunda görevlendirme talebinde bulunmuştur. 12 Aralık 1995 tarihli bir yazıyla, bu avukat, dördüncü bir avukatın tayin edilmesi için Metz Avukatlar Barosu Başkanına başvurmuştur. Bu talep yapıldıktan ve başvuru sahibinin uyuşmazlığının niteliği hakkında bilgi edinildikten sonra, bu yazılı talep hiçbir sonuç doğurmamıştır. Hiçbir cevap alamayan başvuru sahibi, 14 Haziran 1996’da Adalet Bakanlığına başvurmuştur. Kendisine, sadece bu talebinin Adalet ve Sivil İşler Müdürüne iletilmiş olduğunu belirtir bir yazı geri dönmüştür. Mart 1997’de başvuru sahibi baro yönetim kurulu başkanından bir cevap almıştır. Bu cevapla, kendisine adli yardımın uygun görüldüğü 1 Haziran 1995 tarihli kararın kadük olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak, şayet Avukat T.’ye karşı adli işlemi devam ettirmek istiyorsa yeni bir talepte bulunma hakkının kendisine ait olduğu belirtilmiş, başvuru sahibi bu cevabi yazıyı izlememiştir. devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.