BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA, ZİMMET…

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2009/2429 E.N , 2011/641 K.N.
Gültepe PTT Merkezinde memur olan sanığın diğer zimmetleri yanında bir kısım abonelerden telefon görüşme bedellerini tahsil ettiği halde kayıtlara intikal ettirmeyip mal edindiği, telefonları görüşmeye kapanan abonelerin üzerinde tahsilat damgası bulunan faturalarla birlikte kuruma müracaatları sonucu, daire dışı bilgi ve belgelerle anılan fiillerinin belirlenebildiği, tahsilatları kurum kayıtlarında göstermeyerek zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarda bulunduğu ve bu suretle nitelikli zimmet suçunu işlediği nazara alınarak cezasının 5237 sayılı TCK.nun 247/2. maddesiyle artırılması lüzumuna uyulmaması…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.