BDDK’nın … Bankası Hakkındaki Suç Duyurusu…

DANIŞTAY 13. Daire 2011/1527 E.N , 2011/2296 K.N.

Özet
DAVACI BANKA HAKKINDA 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN 162. MADDESİ UYARINCA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA İLİŞKİN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI, İDARENİN KANUNA DAYALI YETKİ VE GÖREVLERİNE DAYANARAK TESİS ETTİĞİ, CEZA YARGILAMASI ALANINA İLİŞKİN, CEZA KOVUŞTURMASININ BAŞLANGICINI OLUŞTURAN VE TEK BAŞINA DAVACININ HUKUKİ DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YARATMAYAN, BU NİTELİĞİ NEDENİYLE DE İDARÎ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEK BİR İŞLEM OLDUĞUNDAN, İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ HAKKINDA…

Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.