BDDK Haftalık Bülten

Tarih Taraf Kalem TP YP TOPLAM TPUSD YPUSD TOPLAMUSD
16.01.2015 SEKTÖR 1. Mevduat 683874 435160 1119034 297454 189037 486491
16.01.2015 SEKTÖR 1.1. Bankalararası Mevduat Hariç 619957 368136 988093 269587 159844 429431
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.1. Gerçek Kişi 374019 209417 583436 162363 90862 253225
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.1.1. Vadesiz 49835 37104 86938 21645 16091 37735
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.1.2. Vadeli 324184 172314 496498 140718 74772 215490
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.2. Ticari 157119 153243 310362 68408 66596 135004
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.2.1. Vadesiz 35811 32575 68386 15554 14158 29711
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.2.2. Vadeli 121308 120668 241976 52855 52438 105293
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.3. Diğer 88819 5476 94295 38815 2386 41202
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.3.1. Vadesiz 23279 791 24070 10187 341 10529
16.01.2015 SEKTÖR 1.1.3.2. Vadeli 65540 4685 70225 28628 2045 30673
16.01.2015 SEKTÖR 1.2. Bankalar Mevduatı 25639 39712 65350 11138 17256 28394
16.01.2015 SEKTÖR 1.2.1. Vadesiz 3002 7799 10802 1302 3386 4688
16.01.2015 SEKTÖR 1.2.2. Vadeli 22636 31912 54549 9836 13870 23706
16.01.2015 SEKTÖR 1.3. Katılım Fonları (Bankalara Ait Katılım Fonları Dahil) 38279 27313 65592 16729 11937 28666
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.1. Özel Cari Hesaplar 8206 7029 15235 3589 3073 6662
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.1.1. Gerçek Kişi 4036 4342 8378 1767 1899 3665
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.1.2. Ticari 3953 2255 6208 1728 986 2714
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.1.3. Diğer 217 432 649 95 189 284
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.2. Katılma Hesapları 30073 20284 50357 13140 8864 22004
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.2.1. Gerçek Kişi 22860 14819 37678 9988 6476 16464
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.2.2. Ticari 6437 4442 10878 2813 1941 4754
16.01.2015 SEKTÖR 1.3.2.3. Diğer 776 1024 1800 339 447 786
16.01.2015 SEKTÖR 1.4. Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi) 295692 0 295692 128411 0 128411
16.01.2015 SEKTÖR 1.5. Repodan Sağlanan Fonlar (Bilgi) 75404 58162 133566 32805 25281 58086
16.01.2015 SEKTÖR 2. Krediler 892959 358020 1250979 388463 155667 544130
16.01.2015 SEKTÖR 2.1. Mali Kesime Verilen Krediler 17404 13066 30470 7565 5670 13235
16.01.2015 SEKTÖR 2.2. Krediler (Mali Kesim Hariç) 808204 337910 1146114 351474 146919 498393
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.1. Spot Krediler 75245 90188 165433 32715 39019 71734
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.2. Tüketici Kredileri ( Katılım Bankaları Dahil – Bilgi İçin ) 280736 170 280907 122139 74 122213
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.2.1. Konut 125667 82 125749 54717 36 54753
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.2.2. Taşıt 6731 5 6736 2923 2 2926
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.2.3. İhtiyaç 148339 83 148421 64498 36 64535
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.2.4. Diğer 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.3. Taksitli Ticari Krediler  ( Katılım Bankaları Dahil – Bilgi İçin) 146463 18969 165432 63824 8255 72079
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.3.1. İşyeri 7950 72 8022 3466 32 3498
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.3.2. Taşıt 14474 9 14483 6302 4 6306
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.3.3. İhtiyaç 124039 18888 142927 54056 8220 62275
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.3.4. Diğer 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.4. Bireysel Kredi Kartları  ( Katılım Bankaları Dahil – Bilgi İçin) 72250 91 72340 31417 39 31456
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.4.1. Taksitli 33244 18 33262 14462 8 14469
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.4.2. Taksitsiz 39006 73 39079 16956 31 16987
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.5. Kurumsal Kredi Kartları  ( Katılım Bankaları Dahil – Bilgi İçin) 11657 12 11670 5090 5 5095
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.5.1. Taksitli 5672 0 5672 2480 0 2480
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.5.2. Taksitsiz 5985 12 5997 2610 5 2616
16.01.2015 SEKTÖR 2.2.6. Diğer Krediler 241759 229077 470836 105002 99788 204790
16.01.2015 SEKTÖR 2.3. Katılım Bankalarınca Kullandırılan K. 58007 6712 64720 25363 2932 28295
16.01.2015 SEKTÖR 2.4. Döv. End. Krediler (Bilgi) 56552 0 56552 24624 0 24624
16.01.2015 SEKTÖR 2.5. Takipteki Alacaklar (Net) 9343 332 9675 4061 146 4207
16.01.2015 SEKTÖR 2.5.1. Takipteki Alacaklar (Brüt) 35701 717 36418 15562 314 15876
16.01.2015 SEKTÖR 2.5.2. Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 26358 384 26742 11500 168 11669
16.01.2015 SEKTÖR 2.6. Takip. Tüketici Krd. (Bilgi) 6933 1 6934 3018 0 3019
16.01.2015 SEKTÖR 2.7. Takip. Taksitli Ticari Krd. (Bilgi) 4949 0 4949 2157 0 2157
16.01.2015 SEKTÖR 2.8. Takip. Bireysel Kredi Kartları (Bilgi) 5283 0 5283 2298 0 2298
16.01.2015 SEKTÖR 2.9. Takip. Kurumsal Kredi Kartları (Bilgi) 318 0 318 139 0 139
16.01.2015 SEKTÖR 3. Menkul Değ. Plasmanlar 235354 70452 305807 102274 30598 132872
16.01.2015 SEKTÖR 3.1. KBS (G.U.D.F  K/Z  Y.) 2101 144 2245 910 62 972
16.01.2015 SEKTÖR 3.2. KBS (Sat. Hazır) 75962 7230 83192 32992 3143 36135
16.01.2015 SEKTÖR 3.3. KBS (VKET) 18866 3727 22594 8199 1616 9814
16.01.2015 SEKTÖR 3.4. Teminata Verilen Menkul Değ. 37823 12391 50214 16405 5382 21788
16.01.2015 SEKTÖR 3.5. Repo Konusu Men. Değ. 97278 40097 137375 42320 17416 59736
16.01.2015 SEKTÖR 3.6. Diğer Menkul Değerler 3324 6863 10187 1449 2978 4427
16.01.2015 SEKTÖR 3.7. Döv. End. Senetler (Bilgi) 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 3.8. Eurobondlar (Bilgi) 0 56974 56974 0 24749 24749
16.01.2015 SEKTÖR 4. Y.İçi Nakit ve Benzeri Varlıklar 30346 32136 62482 13196 13981 27177
16.01.2015 SEKTÖR 5. Y.Dışı Bankalardan Alacaklar 776 19708 20483 336 8570 8906
16.01.2015 SEKTÖR 6. Y.İçi Bankalara Borçlar 2764 23303 26066 1202 10115 11317
16.01.2015 SEKTÖR 7. Y.Dışı Bankalara Borçlar 13805 229536 243340 5971 99790 105762
16.01.2015 SEKTÖR 8. Bilanço Dışı Yük. 984402 1241288 2225691 427720 538984 966705
16.01.2015 SEKTÖR 8.1. Gayrinakdi Kredi ve Yük. 165422 211843 377265 72087 92097 164184
16.01.2015 SEKTÖR 8.2. Taahhütler 818981 1029445 1848426 355634 446887 802521
16.01.2015 SEKTÖR 8.2.1. Türevler 408274 863336 1271610 177247 374858 552105
16.01.2015 SEKTÖR 8.2.2. Diğer 410707 166109 576816 178387 72029 250416
16.01.2015 SEKTÖR 9. Emanet Men. Değ. (Nominal) 213720 10419 224139 92984 4512 97496
16.01.2015 SEKTÖR 9.1. Y.İçi Yerleşikler 104405 8641 113046 45571 3739 49310
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.1. Gerçek Kişiler 14344 4043 18387 6248 1752 8000
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.1.1. KBS 1902 50 1952 826 22 847
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.1.2. EuroBond 0 3152 3152 0 1365 1365
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.1.3. Diğer 12441 842 13283 5422 366 5788
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.2. Sigorta Şirketleri 8454 362 8816 3670 157 3827
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.2.1. KBS 7867 0 7867 3414 0 3414
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.2.2. EuroBond 0 304 304 0 132 132
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.2.3. Diğer 587 58 645 256 25 281
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.3. Tüzel Kişiler 80140 3333 83473 35016 1441 36457
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.3.1. KBS 73284 449 73732 32027 194 32221
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.3.2. EuroBond 0 2627 2627 0 1136 1136
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.3.3. Diğer 6856 258 7114 2989 112 3101
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.4. Bankalar 1302 370 1672 565 160 725
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.4.1. KBS 1175 17 1191 510 7 518
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.4.2. EuroBond 0 112 112 0 48 48
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.4.3. Diğer 127 242 369 55 104 159
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.5. Diğer Mali Krlş. 166 532 698 72 229 301
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.5.1. KBS 124 0 124 54 0 54
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.5.2. EuroBond 0 157 157 0 68 68
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.5.3. Diğer 42 375 417 18 161 179
16.01.2015 SEKTÖR 9.1.6. Döv. End. KBS (Bilgi) 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 9.2. Y.Dışı Yerleşikler 109315 1778 111093 47413 773 48186
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.1. Gerçek Kişiler 184 581 765 80 251 331
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.1.1. KBS 72 1 72 31 0 32
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.1.2. EuroBond 0 497 497 0 215 215
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.1.3. Diğer 112 83 195 49 36 85
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.2. Sigorta Şirketleri 9 0 9 4 0 4
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.2.1. KBS 8 0 8 3 0 3
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.2.2. EuroBond 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.2.3. Diğer 1 0 1 1 0 1
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.3. Tüzel Kişiler 259 6 265 111 2 114
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.3.1. KBS 249 0 249 107 0 107
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.3.2. EuroBond 0 4 4 0 2 2
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.3.3. Diğer 10 2 12 4 1 5
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.4. Bankalar 63916 1188 65104 27797 518 28315
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.4.1. KBS 60537 0 60537 26325 0 26325
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.4.2. EuroBond 0 476 476 0 208 208
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.4.3. Diğer 3379 712 4091 1472 310 1782
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.5. Diğer Mali Kuruluşlar 44947 4 44951 19420 2 19422
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.5.1. KBS 44544 0 44544 19247 0 19247
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.5.2. EuroBond 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.5.3. Diğer 402 4 406 174 2 176
16.01.2015 SEKTÖR 9.2.6. Döv. End. KBS (Bilgi) 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 10. Emanet Men. Değ. (Piyasa Değ.) 254490 11955 266445 110630 5177 115807
16.01.2015 SEKTÖR 10.1. Y.İçi Yerleşikler 132457 9956 142413 57711 4308 62019
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.1. Gerçek Kişiler 30524 4754 35278 13240 2060 15299
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.1.1. KBS 1777 51 1828 770 22 792
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.1.2. EuroBond 0 3864 3864 0 1673 1673
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.1.3. Diğer 28747 839 29587 12469 365 12834
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.2. Sigorta Şirketleri 9445 438 9883 4098 190 4288
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.2.1. KBS 8559 0 8559 3714 0 3714
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.2.2. EuroBond 0 369 369 0 160 160
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.2.3. Diğer 885 69 955 385 30 415
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.3. Tüzel Kişiler 90882 3723 94605 39676 1610 41286
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.3.1. KBS 82070 475 82545 35849 205 36054
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.3.2. EuroBond 0 2988 2988 0 1292 1292
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.3.3. Diğer 8812 260 9072 3827 113 3941
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.4. Bankalar 1332 396 1728 579 171 749
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.4.1. KBS 1203 17 1220 523 7 530
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.4.2. EuroBond 0 131 131 0 57 57
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.4.3. Diğer 128 248 376 56 107 163
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.5. Diğer Mali Krlş. 275 645 920 119 278 397
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.5.1. KBS 148 0 148 64 0 64
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.5.2. EuroBond 0 179 179 0 78 78
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.5.2. Diğer 127 466 592 55 200 255
16.01.2015 SEKTÖR 10.1.6. Döv. End. KBS (Bilgi) 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 10.2. Y.Dışı Yerleşikler 122033 1999 124033 52918 869 53787
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.1. Gerçek Kişiler 497 680 1177 215 294 509
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.1.1. KBS 77 1 78 34 0 34
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.1.2. EuroBond 0 589 589 0 254 254
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.1.3. Diğer 419 91 510 181 39 221
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.2. Sigorta Şirketleri 9 0 9 4 0 4
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.2.1. KBS 8 0 8 3 0 3
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.2.2. EuroBond 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.2.3. Diğer 1 0 1 1 0 1
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.3. Tüzel Kişiler 285 8 294 122 4 126
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.3.1. KBS 272 0 272 117 0 117
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.3.2. EuroBond 0 7 7 0 3 3
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.3.3. Diğer 13 2 15 6 1 6
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.4. Bankalar 70011 1307 71318 30443 570 31012
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.4.1. KBS 67123 0 67123 29185 0 29185
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.4.2. EuroBond 0 610 610 0 266 266
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.4.3. Diğer 2888 697 3585 1257 303 1561
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.5. Diğer Mali Kuruluşlar 51232 4 51235 22134 2 22136
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.5.1. KBS 50820 0 50820 21957 0 21957
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.5.2. EuroBond 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.5.3. Diğer 411 4 415 178 2 179
16.01.2015 SEKTÖR 10.2.6. Döv. End. KBS (Bilgi) 0 0 0 0 0 0
16.01.2015 SEKTÖR 11. Müşteriler Adına Bankalar Emanetinde Saklanan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Vadelerine Göre 189514 0 189514 82434 0 82434
16.01.2015 SEKTÖR 11.1.  1 Aya Kadar 3763 0 3763 1632 0 1632
16.01.2015 SEKTÖR 11.2.  1-3 Ay 1072 0 1072 463 0 463
16.01.2015 SEKTÖR 11.3.  3-6 Ay 11426 0 11426 4952 0 4952
16.01.2015 SEKTÖR 11.4.  6-12 Ay 4716 0 4716 2057 0 2057
16.01.2015 SEKTÖR 11.5.  1-2 Yıl 20404 0 20404 8866 0 8866
16.01.2015 SEKTÖR 11.6.  2 Yıl + 148134 0 148134 64465 0 64465
16.01.2015 SEKTÖR 12. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 0 -3395 -3395 0 -1458 -1458
16.01.2015 SEKTÖR 12.1. Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu 0 -84893 -84893 0 -36778 -36778
16.01.2015 SEKTÖR 12.1.1. Bilanço İçi  Varlıklar 0 747737 747737 0 325141 325141
16.01.2015 SEKTÖR 12.1.1.1. Döv. Endeksli Varlıklar (Bilgi) 0 61727 61727 0 26879 26879
16.01.2015 SEKTÖR 12.1.2. Bilanço İçi Yük. 0 832629 832629 0 361920 361920
16.01.2015 SEKTÖR 12.1.2.1. Döv. End. Yük. (Bilgi) 0 23 23 0 10 10
16.01.2015 SEKTÖR 12.2. Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu 0 81497 81497 0 35320 35320
16.01.2015 SEKTÖR 12.2.1. Bilanço Dışı Varlıklar 0 399563 399563 0 173470 173470
16.01.2015 SEKTÖR 12.2.2. Bilanço Dışı Yük. 0 318066 318066 0 138150 138150
16.01.2015 SEKTÖR 13. Özkaynak 266403 0 266403 115851 0 115851

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.