BAŞLIK PARASI İÇİN 13.000TL LİK BONO SENEDİ DÜZENLENMESİ…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO.2009/6565  KARAR NO.2010/4421

Davacılar vekili, müvekkillerinden Y.. S..’ın davalı L.. P..’a kız kardeşi ile evlenebilmek için başlık parası olarak 13.000.000.000.TL bedelli senedi borçlu olarak imzalayıp verdiğini, diğer müvekkilinin senette kefil sıfatıyla imzasının bulunduğunu, senedin veriliş amacının genel ahlak ve adap kurallarına aykırı olduğunu, davalının senede dayalı olarak müvekkilleri aleyhine icra takibi yaptığını ileri sürerek müvekkillerinin senetten dolayı davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, senedin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.