BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI (G.V.K. MADDE:48)

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
(G.V.K. MADDE:48)

 YILI MAL ALIŞ BEDELİ MAL SATIŞ BEDELİ HİZMET İŞLT. YILLIK HASILAT MAL ALIM-SATIMI VE HİZ. İŞİ. HASILATI  DAYANAĞI
2014 77.000.-TL 110.000.-TL 38.000.-TL 77.000.-TL 285 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2013 75.000.-TL 110.000.-TL 37.000.-TL 75.000.-TL 284 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2012 70.000.-TL 105.000.-TL 35.000.-TL 70.000.-TL 280 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2011 64.000.-TL 96.000.-TL 32.000.-TL 64.000.-TL 278 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2010 60.000.-TL 90.000.-TL 30.000.-TL 60.000.-TL 273 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2009 60.000.-TL 89.000.-TL 30.000.-TL 60.000.-TL 270 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2014 Yılı için 77.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2014 Yılı için 110.000.- TL aşmaması,

 

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2014 Yılı için 38.000.- TL aşmaması,

 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 Yılı için 77.000.-TL aşmaması.

 Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Bir Cevap Yazın