BasınYoluyla Kişilik Haklarına Saldırı, Davadan Feragat (6100 S. K. 310 vd. maddeleri)

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2011/1572 E. 2011/11220 K.
…Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur. Davacı vekili 14.11.2011 günlü dilekçe ile davadan feragat ettiklerini bildirmiş olup vekâletnamesinde davadan feragat konusunda yetkisi bulunmaktadır. Davaya son veren taraf işlemlerinden olan feragat, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 310 ve devamı maddelerine göre, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği gibi hukuki sonuç doğuracağından feragat nedeniyle yerel mahkemece bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.