Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26076

Kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tebliğin Adı                  Basınçlı Ekipmanlarla  İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ
Tebliğ No ÖSGM-2006/04
Resmî Gazete Tarihi 10/02/2006
Resmî Gazete Sayısı 26076

BASINÇLI EKİPMANLARLA  İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:ÖSGM-2006/04)

 

                Amaç

                Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 17/01/2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 10/04/2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Basınçlı Ekipmanlar  Yönetmeliği (97/23/AT)”nin 7’nci maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal Standardların listesinin belirlenmesidir.

                Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlar

                Madde 2 —Uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve Basınçlı Ekipmanlarla  ilgili olan Uyumlaştırılmış Ulusal Standardların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir.

1-TS EN 19   Sanayi tipi vanalar – Metal vanaların işaretlenmesi
2 –TS 377-1 EN 12953-1   Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel
3 TS 377-2 EN 12953-2   Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanımları için malzemeler
4 TS 377-3 EN 12953-3   Silindirik kazanlar – Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı
5 –TS 377-4 EN 12953-4   Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı
6 –TS 377-5 EN 12953-5   Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane
7 –TS 377-6 EN 12953-6   Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler
8 –TS 377-7 EN 12953-7   Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri
9 –TS 377-8 EN 12953-8   Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri
10-TS EN 378-3   Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları – Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 3: Tesis Yeri ve Personel Koruma
11 –TS EN 378-4   Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları- Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 4: İşletme, Bakım, Onarım ve Geri Kazanım
12 –TS EN 378-2   Soğutma sistemleri ve ısı pompaları – Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon
13 –TS EN 378-1   Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları Güvenlik ve Çevre Kuralları Bölüm 1: Temel Kurallar
14 –TS 445 EN 12778   Pişirme kapları – Evlerde kullanılan basınçlı pişiriciler (düdüklü tencereler)
15 –TS EN 583-1   Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene (UM) – Bölüm 1: Geçiş Tekniği
16 –TS EN 583-5   Tahribatsız Muayene- Ultrasonik Muayene- Bölüm 5: Süreksizliklerin Karakterizasyonu ve Boyutlandırılması
17-TS EN 764-7   Basınç Donanımı-Bölüm 7:Ateşle Temas Etmeyen Basınç Donanımı İçin Güvenli Sistemler
18 –TS EN 1092-4   Flanşlar ve Bağlantıları-Borular, Vanalar, Fittingsler ve Aksesuarları İçin Dairesel Flanşlar-PN Kısa Gösterilişli-Bölüm 4:Alüminyum Alaşımlı Flanşlar
19 –TS EN 1252-1   Tanklar Kreyojenik Tanklar-Malzemeler-Bölüm 1: “-80°C” Sıcaklığın Altındaki Dayanım Özellikleri
20 –TS EN 1252-2   Kriyojenik Tanklar- Malzemeler- Bölüm 2: 80 °C ve -20 °C Arasındaki Sıcaklıklar İçin Tokluk Özellikler
21 –TS EN 1289   Kaynakların Tahribatsız Muayenesi-Kaynakların Penetrant Muayenesi-Kabul Seviyeleri
22 –TS EN 1291   Kaynakların Tahribatsız Muayenesi-Kaynakların Manyetik Parçacıkla Muayenesi-Kabul Seviyeleri
23–TS EN 1349   Vanalar – Endüstriyel İşlem Kontrolu İçin
24–TS EN 1349/AC   Vanalar – Endüstriyel İşlem Kontrolu İçin
25 –TS EN 1515-2   Flanşlar ve Bağlantıları-Cıvatalama-Bölüm 2:Çelik Flanşlar İçin Cıvata Malzemelerinin Sınıflandırılması, PN Kısa Gösterimli
26 –TS EN 1591-1   Flanşlar ve Bağlantıları- Sızdırmaz Dairesel Flanş Bağlantıları İçin Tasarım Kuralları- Bölüm 1: Hesaplama Metodu
27 –TS EN 1593   Tahribatsız Muayene-Sızdırmazlık Deneyi-Habbe Yayım Teknikleri
28 –TS EN 1626   Kriyojenik Tanklar- Vanalar- Kriyojenik Uygulamalarda Kullanılan Vanalar
29 –TS EN 1653   Bakır ve Bakır Alaşımları- Plaka Levha ve Diskler- Kazanlar, Basınçlı Kaplar ve Sıcak Su Depolama Tankları İçin
30 –TS EN 1708-1   Kaynak – Çelikte ana kaynak birleştirme detayları – Bölüm 1: Basınç uygulanan bileşenler
31 –TS EN 1711   Kaynakların Tahribatsız Muayenesi-Karmaşık Düzlem Analizi İle Kaynakların Girdap Akım Muayenesi
32 –TS EN 1713   Kaynakların Tahribatsız Muayenesi – Ultrasonik Muayene – Kaynaklardaki Belirtilerin Karakterizasyonu
33 –TS EN 1779   TahribatsIz Muayene – Sızdırmazlık Deneyi – Metot Ve Teknik Seçim İçin Kriterler
34 –TS EN 1797   Kroyojenik Tanklar – Gaz, Malzeme Uyumu
35 –TS EN 1982   Bakır ve Bakır Alaşımları-Külçeler(ingot) ve Dökümler
36 –TS 6868-3 EN ISO 9606-3   Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı – Bölüm 3: Bakır ve bakır alaşımları
37 –TS 6868-4 EN ISO 9606-4   Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı – Bölüm 4: Nikel ve nikel alaşımları
38 –TS 6868-5 EN ISO 9606-5   Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı – Bölüm 5: Titanyum ve titanyum alaşımları, zirkonyom ve zirkonyum alaşımları
39 –TS 7477 EN 473   Tahribatsız Muayene-Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi-Genel Kurallar
40 –TS 8324 EN 12451   Bakır Ve Bakır Alaşımları – Isı Değiştiriciler İçin Dikişsiz Yuvarlak Borular
41 –TS EN ISO 9692-2   Kaynak ve benzer işlemler – Kaynak ağzı hazırlığı – Bölüm 2: Çeliklerin tozaltı ark kaynağı
42 –TS EN ISO 9692-3   Kaynak ve benzer işlemler – Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler – Bölüm 3 : Alüminyum ve alaşımlarının metal asal gaz kaynağı ve tungsten asal gaz kaynağı
43-TS EN 10028-1   Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı-Bölüm 1: Genel Özellikler
44-TS EN 10028-7   Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı-Bölüm 7: Paslanmaz Çelikler
45 –TS EN 10028-5   Çelik yassı mamuller – Basınç amaçlı – Bölüm 5: Termomekanik olarak haddelenmiş kaynak edilebilir ince taneli çelikler
46 –TS EN 10028-6   Çelik yassı mamuller – Basınç amaçlı – Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler
47 –TS EN 10028-3   Çelik yassı mamuller – Basınç amaçlı – Bölüm 3: Normalize edilmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler
48 –TS EN 10028-4   Çelik yassı mamuller – Basınç amaçlı – Bölüm 4 : Belirtilmiş düşük sıcaklık özelliklerine sahip nikel alaşımlı çelikler
49 –TS EN 10213-1   Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı-Teknik teslim Şartları Bölüm 1:Genel Esaslar
50-TS EN 10213-2   Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı-Teknik Teslim Şartları Bölüm 2: Oda Sıcaklığı ve Yüksek Sıcaklıkta Kullanılan
51- TS EN 10213-3   Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı-Teknik Teslim Şartları Bölüm 2:Düşük Sıcaklıklarda Kullanılan Çelik Kaliteleri
52-TS EN 10213-4   Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı-Teknik Teslim Şartları Bölüm 4:Östenitik ve Östenitik-Ferritik Çelik Kaliteleri
53 –TS EN 10222-1   Çelik Dövmeler-Basınç Ayarlı-Bölüm 1:Açık Kalıpta Dövme İçin Gerekli Özellikler
54 –TS EN 10222-2   Çelik Dövmeler-Basınç Amaçlı Bölüm 2: Ferritik Martensitik Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan
55-TS EN 10222-3   Dövme Çelikler-Basınç Amaçlı-Bölüm 3:Belirlenmiş Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Nikel Alaşımlı Çelikler
56 –TS EN 10222-4   Dövme Çelikler-Basınç Amaçlı-Bölüm 4:Yüksek Akma Dayanımlı Kaynak Edilebilir İnce Taneli Çelikler
57 –TS EN 10222-5   dövme Çelikler- Basınç Amaçlı- Bölüm 5: Östenitik, Martensitik ve Östenitik- Ferritik Paslanmaz Çelikler
58 –TS EN 10222-1/A1   Dövme çelikler – Basınç amaçlı – Bölüm 1: Açık kalıpta dövme için genel özellikler
59 –TS EN 10222-4/A1   Dövme çelikler – Basınç amaçlı – Bölüm 4: Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler
60 –TS EN 10269   Çelikler ve Nikel Alaşımları- Yüksek Sıcaklık ve/veya Düşük Sıcaklık Özellikleri Belirtilen Bağlama Elemanları
61 –TS EN 10272   Paslanmaz Çelik Çubuklar-Basınç Amaçları için
62 –TS EN 10273   Sıcak Haddelenmiş Kaynak Edilebilir Basınç Altında Kullanım Amaçlı Çelik Çubuklar-Yüksek Sıcaklıklarda Belirli Özelliklere Sahip
63 –TS EN 10305-4   Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 4: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular – Hidrolik ve pnömatik güç sistemleri için
64 –TS EN 12263   Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları- Basınç Sınırlaması İçin Emniyet Anahtarlama Cihazları- Özellikler ve Deneyler
65-TS EN 12266-1   Endüstriyel vanalar-Deneyler- Bölüm1:Basınç deneyleri, deney işlemleri ve kabul kriterleri-Mecburî kurallar
66 –TS EN 12288   Endüstriyel vanalar-Bakır alaşımı, sürgülü vanalar
67 –TS EN 12300   Kroyojenik tanklar – Kroyojenik kullanım için temizlik
68 –TS EN 12334/AC   Vanalar- Endüstriyel Amaçlar İçin- Dökme Demirden- Çek Vanalar
69 –TS EN 12334   Vanalar- Endüstriyel Amaçlar İçin- Dökme Demirden- Çek Vanalar
70-TS EN 12392   Alüminyum ve alüminyum alaşımları – Biçimlendirilebilir mamüller – Basınç amaçlı ekipmanların imalinde kullanılan mamüller için özel şartlar
71 –TS EN 12420   Bakır ve Bakır Alaşımları-Dövmeler
72 –TS EN 12434   Kroyojenik tanklar – Kroyojenik esnek hortumlar
73-TS EN 12452   Bakır ve Bakır Alaşımları- Isı Değiştiriciler İçin Haddelenmiş Kanallı, Dikişsiz Borular
74 –TS EN 12517   Kaynakların Tahribatsız Muayenesi- Kaynaklı Birleştirmelerin Radyografik Muayenesi- Kabul Seviyeleri
75 –TS EN 12797   Sert Lehimleme-Sert Lehimli Ek Yerlerinin Tahribatlı Muayenesi
76-TS EN 13121-1   GRP tankları-Yerüstü kullanım için
77 –TS EN 13133   Sert lehimleme – Sert lehimci onayı
78 –TS EN 13134   Sert lehimleme – Prosedür onayı
79 –TS EN 13136   Soğutma sistemleri ve ısı pompaları – Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları
80 –TS EN 13371   Kreyojenik Tanklar-Kreyojenik Hizmet İçin Kaplinler
81 –TS EN 13397   Vanalar-Endüstriyel Amaçlı-Metalik Malzemeden Yapılmış Diyafram Vanalar
82 –TS EN 13445-1   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 1:Genel
83 –TS EN 13445-2   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 2:Malzemeler
84-TS EN 13445-3   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 3:Tasarım
85 –TS EN 13445-4   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 4:İmalat
86 –TS EN 13445-5   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 5:Muayene ve Deney
87 –TS EN 13445-6   Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar-Bölüm 6:Basınçlı Kapların ve Küresel Profilli Dökme Demirden Yapılmış Basınçlı Parçaların Tasarımı ve İmalatı İçin Özellikler
88-TS EN 13458-1   Kreyojenik Kaplar-Statik, Vakum Yalıtımlı Kaplar-Bölüm 1:Temel Özellikler
89 –TS EN 13458-2   Kreyojenik Kaplar-Statik, Vakum Yalıtımlı Tanklar-Bölüm 2:Tasarım,Yapım, Muayene ve Deney
90 –TS EN 13458-3   Kreyojenik Kaplar-Statik, Vakum Yalıtımlı Tanklar-Bölüm 3:İşletim Özellikleri
91 –TS EN 13480-1   Endüstriyel metalik borular – Bölüm 1: Genel
92 –TS EN 13480-2   Endüstriyel metalik borular – Bölüm 2: Malzemeler
93 –TS EN 13480-3   Endüstriyel metalik borular – Bölüm 3: Tasarım ve hesaplama
94 –TS EN 13480-4   Endüstriyel metalik borular – Bölüm 4: İmalat ve montaj
95 –TS EN 13480-5   Endüstriyel metalik borular – Bölüm 5: Muayene ve deneyler
96 –TS EN 13648-1   kreyojenik Kaplar-Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Güvenlik Cihazları-Bölüm 1:Kreyojenik Kullanım İçin Emniyet Vanaları
97-TS EN 13648-2   Kreyojenik Kaplar-Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Güvenlik Cihazları-Bölüm 2:Kreyojenik Kaplar İçin Patlatma Diski Emniyet Cihazları
98 –TS EN 13648-3   Kroyojenik tanklar-Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları Bölüm 3: Kapasite ve boyutlandırma
99 –TS EN 14075

100 –TS EN 14197-1

101-TS EN 14222

102 -TS EN ISO 15493

103 -TS EN ISO 15494

104 -TS EN ISO 15614-8   Metal Malzemeler İçin Kaynak Prosedürleri Şartnamesi ve Sınıflandırması-Kaynak Deneyi Prosedürü-Bölüm 8: Boru Plakaları Birleştirmeleri İçin Boru Kaynağı

            105 -TS EN ISO 15614-11   Metal Malzemeler İçin Kaynak Prosedürleri Şartnamesi ve Sınıflandırması-Kaynak Deneyi Prosedürü-Bölüm 11: Elektron ve Laser Işını Demeti İle Kaynak (ISO 15614-11:2002)

            106-TS EN ISO 15620   Kaynak – metalik malzemelerin sürtünme kaynağı

            107 -TS EN 10028-2   -Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı-Bölüm 2:Alaşımlı ve Alaşımsız Çelikler Yüksek Sıcaklıklar İçin

108 -TS EN 10028-3   Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı-Bölüm 3:Normalize Edilmiş, Kaynak Edilebilir ve İnce Taneli Çelikler

109 -TS EN 10028-4   Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı Bölüm 4: Nikel Alaşımlı Çelikler Düşük Sıcaklıklar İçin

110 -TS EN 10028-5   Çelik Yassı mamuller-Basınç Amaçlı Bölüm 5:Kaynaklanabilir İnce taneli Çelikler Termomekanik Olarak Haddelenmiş

111 -TS EN 10028-6   Çelik Yassı Mamuller-Basınç Amaçlı-Bölüm 6: Su Verilmiş ve Temperlenmiş Kaynaklanabilir İnce taneli Çelikler

                Yürürlük

                Madde 3 —Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

Madde 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.