BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2010/19-251 E.N , 2010/301 K.N.
BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR
Taraflar arasındaki “İtirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …Davacı vekili, müvekkilinin 3167 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca muhatap bankanın sorumluluğu uyarınca karşılıksız kalan (9) çek nedeni ile davalı banka aleyhinde takibe geçtiğini, davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.