BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 02.06.2010

…Davacı vekili, müvekkilinin 3167 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca muhatap bankanın sorumluluğu uyarınca karşılıksız kalan (9) çek nedeni ile davalı banka aleyhinde takibe geçtiğini, davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. devamı

Bir Cevap Yazın