BANKANIN DA İCRA İNKAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/12218  KARAR NO: 2012/18260

…görevli banka personelinin özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle kusurlu olduklarını, müvekkilinin hesabından yetkisiz kişilere yapılan 10.950,00 TL tutarındaki ödemenin müvekkiline iadesi için davalıya ihtarname keşide edildiğini, buna rağmen paranın ödenmemesi üzerine davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.