BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789

…Davacı vekili, müvekkilinin davacı banka ile dava dışı asıl borçlu M… arasında akdedilen genel kredi sözleşmesine kefil olduğunu, ancak dava dışı M…’ e kullandırılan kredi kartı ve tüketici kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacağın tahsili için davacı yanca müvekkili aleyhine icra takiplerine girişildiğini, müvekkilinin icra takiplerine dayanak sözleşmelerde imzasının bulunmadığını, bu yönde kefalet iradesinin olmadığını ileri sürerek icra takiplerinden dolayı borçlu olmadığının tesbitine ve %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.