BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ocak 2015 CUMA

16 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29238
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7180

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/1/2015 tarihli ve 96 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                            T. YILDIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı V.

 

T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                          L. ELVAN

Sağlık Bakanı                                                                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir