BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2015 PAZAR

25 Ocak 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29247
YÖNETMELİK
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Bir Cevap Yazın