AYM Bütün Yüce Divan Kararları

Yüce Divan Kararları

Yüce Divan Kararları Dizini
(1964-2014)

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
1 1964 Mehmet BAYDUR
Ticaret Eski Bakanı
(Arpa Davası)
Beraatına E.1964/1
K.1965/3

(17.6.1965)

Yayınlanmadı

-Cilt 1-

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
2 4.2.1981 Hilmi İŞGÜZAR
Sosyal Güvenlik Eski Bakanı
ve 53 kişi
Beş yıl ağır hapis, dört yıl sekiz ay hapis, beş milyon ikiyüz elli bir bin altı yüz lira ağır para cezası, memuriyetten temelli yoksun kılınmasına.

(53 kişi hakkında mahkumiyet, beraat ve tecil cezaları verilmiştir)

1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm, 5. Bölüm, 6. Bölüm, 7. Bölüm, 8. Bölüm,Karşıoy Bölümü

E.1981/1
K.1982/2

(13.4.1982)

1-352
3 27.4.1981 Tuncay MATARACI
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı

ve 21 kişi

36 sene ağır hapis, yediyüz seksen yedi milyon üçyüz seksen altı bin yüz altmış altı lira ağır para, memuriyetten temelli yoksun kılınmasına, şoför ehliyetinin altı yıl süre ile geri alınmasına.

(21 kişiden birinin beraatine, diğerlerinin mahkumiyetine karar verilmiştir)

1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm, 5. Bölüm, 6. Bölüm, 7. Bölüm, 8. Bölüm, 9. Bölüm, 10. Bölüm, Karşıoylar Bölümü

E.1981/2
K.1982/1

(16.3.1982)

355-795

-Cilt 2-

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
4 19.3.1982 Şerafettin ELÇİ
Bayındırlık Eski Bakanı

 

ve 7 kişi

İki yıl dört ay hapis, dört bin altıyüzaltmışaltı lira ağır para, ondört ay süre ile memuriyetten yoksun kılınmasına, ehliyetnamesinin iki yıl dört ay süre ile geri alınmasına.

Yedi kişi hakkında mahkumiyet ve beraat kararları verilmiştir.

E. 1982/1
K. 1983/2

(12.4.1983)

1-235
5  19.3.1982 Selâhittin KILIÇ
Bayındırlık Eski Bakanı

ve 9 kişi

Beraatına

(9) kişi hakkında mahkumiyet, beraat ve tecil cezaları verilmiştir.

E.1982/2
K.1983/1

(9.3.1983)

239-440
6  21.5.1985 İsmail öZDAĞLAR
Devlet Eski Bakanı
ve iki kişi
İki yıl hapis, otuz bin lira ağır para, iki yıl süre ile memuriyetten yoksun kılınmasına, yargılama gideri olan 281.410 TL. nın alınmasına, ve yargılanan iki kişinin beraatına karar verilmiştir E.1985/1
K.1986/1

(14.2.1986)

443-604

-Cilt 3-

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
7 26.1.1993 1. İsmail Safa GİRAY
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı

2. Cengiz ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı

3. Atalay COŞKUNOĞLU
Karayolları eski Genel Müdürü

Beraatına

Beraatına

Beraatına

E.1993/1
K.1995/1

(12.4.1995)

1-317

-Cilt 4-

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
8 11.11.2004 Yaşar TOPCU
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı
4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine E. 2004/5
K. 2006/2

(26.5.2006)

3-155
9 16.7.2004 1. Ahmet Mesut YILMAZ
Eski Başbakan

2. Güneş TANER
Devlet eski Bakanı

4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine

4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine

E.2004/2
K.2006/3

(23.6.2006)

159-344

Cilt 5

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
10 18.6.2004 1. H. Hüsamettin öZKAN
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

2. Recep öNAL
Devlet eski Bakanı

Beraatına

Beraatına

E. 2004/1
K. 2006/1

(31.3.2006)

     1-204
11 11.11.2004 Koray AYDIN
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı
Beraatine E.2004/4
K.2007/2

(5.10.2007)

205-411

Cilt 6

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
12 16.7.2004 1. M. Cumhur ERSüMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı

2. Zeki ÇAKAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı

– Kimi suçlardan beraatine
– Kimi suçlarıyla ilgili olarak 4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen dördüncü bend uyarınca, davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine,
– Esenboğa santrali ihalesi ile ilgili olarak 765 sayılı Yasa’nın 240/1, 59/2 maddeleri uyarınca verilen cezanın 647 sayılı Yasa’nın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine,

 

Beraatine

E.2004/3
K.2007/1
(27.07.2007)

 

 

 

 

 

 

 

     1-638
13 03.02.2005 M. Cumhur ERSÜMER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı

4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 4. bendi gereğince davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine. E.2005/1
K.2005/1
(3.2.2005)

641-651

– Cilt 7 –

Sıra Dava Tarihi Sanık Kararın Sonucu Esas ve Karar Cilt ve Sayfa
14 03.10.2011 1. Hasan ERDOĞAN
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Eski Başkanı

2. Necdet OKCU
3. Yavuz ÇAY
4.Hüseyin UYSAL
5.Murat YALÇINTAŞ
6. Süleyman BALCI
7.Abdullah PEHLİVAN
8. Resul DALKIRAN
9. İlhan BALCİ
10.Serkan TIĞLIOĞLU
11.Çamur Ali KOPUZ
12. Abdullah ÇINAR
13.İlhan PARSEKER
14. Baki BEDİR
15. Murat AKBAŞ
16. Orkun Osman BİLGİVAR

Beraatine

Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine

E. 2011/1
K. 2012/1
19.12.2012

 

Yüce Divan Kararları
Cilt 7
2-268


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.