AYLIK TAHSİSİ, YAŞLILIK AYLIĞI

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2010/10496 E.N , 2011/2955 K.N.
Dava, yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin tesbiti ile davacının, yersiz aylıklar ve cari prim olarak Kurum’a ödediği miktarın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın