AVUKATIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA SEBEP OLMASI

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No : 2010/30601 Karar No: 2012/22153

…Avukat olan sanığın, … 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında 12.000 TL. tutarında alacak davası açtığı, ilk bilirkişi raporunda davacıların 94.443 TL. alacak talep edebileceği bildirilmesi üzerine … 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında saklı tuttuğu kısım için ek dava açtığı; bu dosyasının 16/03/2005 tarihli oturumuna mazeret bildirmeksizin katılmadığından HUMK’nın 409/1. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırıldığı, 15/04/2005 tarihinde davayı yenilediği ve davanın 15/06/2005 tarihli celsesine de katılmadığından HUMK’nın 409/1 maddesi uyarınca dosyanın yeniden işlemden kaldırıldığı, üç ay içinde yenileme talebinde bulunmadığından HUMK’nın 409/5 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına sebep olduğu olayda,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.