ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

1 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 29254
YÖNETMELİK
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/4/2014 tarihli ve 28959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tezönerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci, en az 120 AKTS karşılığı ders yükü ve en az 120 AKTS karşılığı tez çalışması olmak üzere 240 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/4/2014 28959


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.