ATEŞLİ SİLAH, HAKSIZ TAHRİK, KASTEN YARALAMA…

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/3-49 E.N , 2011/28 K.N.
…”Sanığa atılı suç için yasada öngörülen hapis cezasının alt sınırı itibariyle zorunlu müdafi tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla karar verilmesi suretiyle CYY’nın 150/3. maddesine aykırı davranılması” isabetsizliğinden bozulmuş ve “hükmolunan ceza miktarı, temyizde geçen süre tutukluluktaki makul süreden sayılmadığı gözetilerek tutukluluk halinin devamına” oy çokluğuyla karar verilmiştir. “İtirazın konusu uyuşmazlık; temyiz aşamasında geçen tutukluluk süresinin, 5271 sayılı CMK’nın 102/1. maddesinde yazılı azami tutukluluk süresinin hesabında nazara alınıp alınmayacağına ilişkindir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.