ARSA PAYI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2011/515 E.N , 2011/7200 K.N.

…Dava, arsa payı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca gecikme tazminatı ve eksik işler bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece eksik iş bedeli ile ilgili davanın açılmamış sayılmasına, gecikme tazminatı isteminin ıslahla artırılan miktarla birlikte kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.