APARTMAN TERASININ BAR OLARAK KİRAYA VERİLMESİ…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/11652 KARAR NO: 2013/1368

…Davacı, davalılardan S…’le hissedar olduğu taşınmazın terasının davalı S… tarafından diğer davalıya kiralanmak suretiyle bar haline getirildiğini belirterek el atmanın önlenmesini, eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece; el atmanın önlenmesine, terasın projeye uygun olarak kırma çatı ile kapatılarak eski hale getirilmesine, diğer davalı hakkındaki davanın husumetten reddine karar verilmiştir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın