APARTMAN ORTAK ALANINDA KOMBİ ODASI YAPILMASI…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/13989 KARAR NO: 2013/4

…634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin 2. fıkrasında; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmış olup buradan hareketle dava konusu tesislerin kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasıyla her zaman yaptırabileceği anlaşılmaktadır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.