ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 2010/10 Karar Sayısı : 2011/110 Karar Günü : 30.6.2011
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden, Anayasa’nın 2., 10., 20., 38. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istemidir… Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.