Anayasa’ya aykırı görürse bu yoldaki gerekçeli kararla birlikte dosya içeriğinden konuyla ilgili bulunan belgelerin onanlı örnekleri

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1990-16

Karar Sayısı : 1990- 9

Karar Günü : 29.5.1990

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı görürse bu yoldaki gerekçeli kararla birlikte dosya içeriğinden konuyla ilgili bulunan belgelerin onanlı örneklerini Anayasa’nın 152. Maddesiyle 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Kanun’un 28. Maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermek zorundadır.

Oysa itiraz yoluna başvuran Mahkeme, Anayasa’ya uygunluk denetimi incelenmesinde dayanılacak kanıtlardan birisi olan dava konusu taşınmaza ilişkin tapulama tutanağının örneğini belgeler arasına koymadığı gibi dava dosyasının örneği yerine aslını göndermiştir.

Belirtilen bu eksiklikler nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

29.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Necdet DARICIOĞLU

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

Bir Cevap Yazın